Lokaty
A A A
 Lokaty


W naszym banku założysz lokaty o stałym bądź zmiennym oprocentowaniu.


- Lokaty Standard:
Prowadzone są jako lokaty krótkoterminowe (3, 7, 12, 14 dni)  i długoterminowe (1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 24, 36 miesięcy). Istnieje możliwość odnowienia lokaty.

- Lokaty Niestandardowe:
Lokaty niestadardowe nie podlegają odnowieniu po upływnie okresu umownego, jednak istnieje możliwości negocjacji warunków umowy.

- Lokaty terminowe:
Lokata terminowa jest rachunkiem przeznaczonym do gromadzenia środków pieniężnych w zadeklarowanym przez posiadacza rachunku czasie i uzyskania z tego tytułu korzyści w postaci odsetek od kwoty zgromadzonych środków.

 

Korzyści z założenia lokaty:

  • zysk - ulokowania środków pieniężnych na rachunku lokaty terminowej pozwala w sposób prosty zdeponować pieniądze, które przyniosą większy zysk, niż w przypadku pozostawienia ich na rachunku bieżącym,
  • bezpieczeństwo ulokowanych środków pieniężnych - gwarancja zwrotu ulokowanych środków pieniężnych wraz z należnymi odsetkami,
  • możliwośc wyboru różnych okresów lokowania środków pieniężnych,
  • wyższa stopa procentowa uzależniona jest od wysokości kapitału oraz terminu zadeklarowanego wkładu,
  • brak opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty terminowej,
  • możliwość wykorzystania rachunku lokaty terminowej jako zabezpieczenia wierzytelności Banku,
  • możliwość automatycznego przedłużenia lokaty na następny okres, bez wizyty w palcówce Banku,
  • możliwość swobodnego dysponowania odsetkami - odsetki mogą być podjęte w dowolnym terminie, nie później jednak niż do końca okresu umownego następującego po okresie umownym, za który zostały naliczone.

 

Pozostałe informacje o lokatach:

  • w okresie umownym przechowywania środków pieniężnych nie są przyjmowane wpłaty uzupełniające ani częściowe wypłaty zadeklarowanego kapitału,
  • odsetki od lokat terminowych Standard stawiane są do dyspozycji posiadacza rachunku lokaty po upływie okresu umownego.

 


Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Banku Spółdzielczego w Oborniki Śląskich

 

 

admin

Aktualności i wydarzenia
Masz pytania bądź wątpliwości?
p>Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu i do odwiedzania naszych placówek

Wieloletnie doświadczenie, wyspecjalozowana kadra pracownicza, przemyślane inwestycje oraz nastawienie skierowana na sukces sprawiły, iż Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich jest jedną z najlepiej rozwijających się i prosperującuch jednostek bankowych w naszym kraju. Wybierając nas możesz być pewien, że Twoje pieniądze będą pod dobrymi rękami i wspólnie osiągniemy sukces!

© 2015 Copyright. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: iPolskla.com.pl
Bank Spółdzielczy
55-120 Oborniki Śląskie
ul. Trzebnicka 3
kod Swift: POLUPLPR
+48 (71) 310 51 23
oborniki.slaskie@nasz-bs.pl