Rachunki
A A A
  Rachunki oszczędnościowe

 Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy (ROR)
 

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy służy ich posiadaczom do:

  • przechowywania środków pieniężnych,
  • przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Posiadacza rachunku, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej,
  • korzystania z kart płatniczych,
  • zaciągania kredytu odnawialnego,
  • korzystania z usługi SMSBankNet

 

 

ROR otwierany jest przez Bank dla osób fizycznych o pełnej zdolności do czynności prawnych:
    a)  rezydentów - na rzecz jednej osoby albo jako wspólny dla dwóch osób,
    b) nierezydentów - na rzecz jednej osoby albo jako wspólny dla dwóch osób
 
ROR może być otwarty i prowadzony dla osób posiadających podobne rachunki w innych bankach

 

 

A'vista dla Rad Rodziców i innych jednostek organizacji nieposiadających osobowości prawnej

Rachunek przeznaczony jest dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców, komitetów rodzicielskich, innych organizacji zrzeszających rodziców uczniów lub innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej.

 

 

Rachunki płatne na każde żądanie potwierdzone książeczką oszczędnościową

Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie przeznaczony jest dla osób nie posiadających regularnych dochodów oraz jako rachunek dodatkowy dla osób posiadających ROR i służy do przechowywania środków pieniężnych. Posiadaczem rachunku może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba małoletnia oraz ubezwłasnowolniona.

 

 

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych Dla Klientów Indywidualnych.

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych Dla Klientów Indywidualnych
(obowiązuje od 01.06.2024r)

 

Oszczędności objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (BFG)


Gwarancjami Funduszu w 100% objęte są środki pieniężne o równowartości
w złotych do 100 000 euro

 

 

Aktualności i wydarzenia
Masz pytania bądź wątpliwości?
p>Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu i do odwiedzania naszych placówek

Wieloletnie doświadczenie, wyspecjalozowana kadra pracownicza, przemyślane inwestycje oraz nastawienie skierowana na sukces sprawiły, iż Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich jest jedną z najlepiej rozwijających się i prosperującuch jednostek bankowych w naszym kraju. Wybierając nas możesz być pewien, że Twoje pieniądze będą pod dobrymi rękami i wspólnie osiągniemy sukces!

© 2015 Copyright. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: iPolskla.com.pl
Bank Spółdzielczy
55-120 Oborniki Śląskie
ul. Trzebnicka 3
kod Swift: POLUPLPR
+48 (71) 310 51 23
oborniki.slaskie@nasz-bs.pl