Kredyty
A A A
Kredyty

 
Kredyty na działalność rolniczą


Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich, jako podmiot żywo zainteresowany rozwojem lokalnych społeczności, umożliwia finansowanie przedsięwzięć o różnym charakterze na dogodnych warunkach.

W zależności od potrzeb gospodarstw rolnych oferujemy:

 • kredyty w rachunku bieżącym,            

  Kredyty odnawialne udzielane są rolnikom indywidualnym ze zdolnością kredytową, którzy posiadają, bądź przed udzieleniem kredytu założą w naszym Banku rachunek bieżący.
  Okres kredytowania to 12 m – cy z możliwością przedłużenia na kolejne 12 m – cy bez konieczności spłaty zadłużenia.
  Wysokość kredytu ustala się na poziomie 1,5 krotności średniomiesięcznych obrotów na rachunku bieżącym Kredytobiorcy za ostatnie 3 miesiące. W przypadku produkcji sezonowej obroty ustalane są na podstawie wpływów za 12 miesięcy.

   

 • kredyty obrotowe

  Kredyty nieodnawialne przeznaczone na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności rolniczej takich jak np. zakup materiału siewnego, nawozów, środków ochrony roślin czy stada podstawowego.
  Kredyty obrotowe zwyczajowo udzielane są do 5 lat, jednak w szczególnych przypadkach dopuszcza się kredytowanie długoterminowe, tj. powyżej 5 lat..
  W ramach kredytów obrotowych oferujemy również kredyty preferencyjne z dopłatami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z linii nKL02.
   

 • kredyty inwestycyjne

  Kredyty inwestycyjne przeznaczone są na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego Kredytobiorcy, a w szczególności na przedsięwzięcia polegające na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.
  Bank refinansuje również do 50% nakładów inwestycyjnych poniesionych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt.
  W uzasadnionych przypadkach możliwe jest skredytowanie nawet 100,00% przedsięwzięcia.
  Okres kredytowania uzależniony jest w głównej mierze od tempa amortyzacji przedmiotu kredytowania.
  W ramach kredytów inwestycyjnych oferujemy również kredyty preferencyjne z dopłatami z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z następujących linii: nKZ, nMR, nGP, nNT, nGR, nBR/10, nBR/13, nBR/14, nBR/15, nIP, nOR, nKL01

 
Wszystkie kredyty udzielane są jedynie gospodarstwom, które posiadają zdolność kredytową.
Bank rozpatruje każdy wniosek indywidualnie, dostosowując sposób finansowania do faktycznych potrzeb Kredytobiorców

 

 

 


Szczegółowe informacje można uzyskać w placówkach Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich

 

admin

Aktualności i wydarzenia
Masz pytania bądź wątpliwości?
p>Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu i do odwiedzania naszych placówek

Wieloletnie doświadczenie, wyspecjalozowana kadra pracownicza, przemyślane inwestycje oraz nastawienie skierowana na sukces sprawiły, iż Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich jest jedną z najlepiej rozwijających się i prosperującuch jednostek bankowych w naszym kraju. Wybierając nas możesz być pewien, że Twoje pieniądze będą pod dobrymi rękami i wspólnie osiągniemy sukces!

© 2015 Copyright. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: iPolskla.com.pl
Bank Spółdzielczy
55-120 Oborniki Śląskie
ul. Trzebnicka 3
kod Swift: POLUPLPR
+48 (71) 310 51 23
oborniki.slaskie@nasz-bs.pl