Aktualności i wydarzenia
A A A
[2022-05-09] Zebrania grup członkowskich

 Zarząd Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich zaprasza wszystkich Członków Banku:

 

1. Zamieszkałych poza terenem Powiatu Wołowskiego i gminy Prusice

na Zebranie Grupy Członkowskiej, które odbędzie się w dniu 17 MAJA 2022 r.
o godz. 12
00 w siedzibie Banku w Obornikach Śląskich (ul. Trzebnicka 3)

 

2. Zamieszkałych na terenie Gminy Prusice na Zebranie Grupy Członkowskiej, które odbędzie się w dniu 17 MAJA 2022 r. o godz. 1600 w siedzibie Oddziału Banku w Prusicach (ul. Żmigrodzka 19)

 

3. Zamieszkałych na terenie Powiatu Wołowskiego na Zebranie Grupy Członkowskiej, które odbędzie się w dniu 17 MAJA 2022 r. o godz. 1800 
w siedzibie Oddziału Banku w Brzegu Dolnym (ul. Ossolińskiego 2D)

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.

 3. Przedstawienie „Regulaminu Zebrania” i przyjęcie porządku obrad.

 4. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich za 2021 rok.

 5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich za 2021 rok wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śląskich za 2021 rok oraz oceną funkcjonowania polityki wynagrodzeń w Banku Spółdzielczym w Obornikach Śląskich za 2021 rok.

 6. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.

 7. Projekt dotyczący zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich (punkt dotyczący zmiany Statutu będzie ujęty w porządku obrad Zebrania Przedstawicieli pod warunkiem uzyskania zgody KNF, o którą Bank wystąpił w kwietniu).

 8. Projekt dotyczący „Polityki ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich”.

 9. Projekt dotyczący „Polityki w zakresie powoływania i odwoływania, a także oceny odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich”.

 10. Informacja w sprawie wyboru Delegata na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego im. Franciszka Stefczyka.

 11. Sprawy różne - wolne wnioski.

 12. Zakończenie Zebrania.

 

Zarząd

Banku Spółdzielczego

w Obornikach Śląskich

 

 


 
Aktualności i wydarzenia
Masz pytania bądź wątpliwości?
p>Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu i do odwiedzania naszych placówek

Wieloletnie doświadczenie, wyspecjalozowana kadra pracownicza, przemyślane inwestycje oraz nastawienie skierowana na sukces sprawiły, iż Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich jest jedną z najlepiej rozwijających się i prosperującuch jednostek bankowych w naszym kraju. Wybierając nas możesz być pewien, że Twoje pieniądze będą pod dobrymi rękami i wspólnie osiągniemy sukces!

© 2015 Copyright. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: iPolskla.com.pl
Bank Spółdzielczy
55-120 Oborniki Śląskie
ul. Trzebnicka 3
kod Swift: POLUPLPR
+48 (71) 310 51 23
oborniki.slaskie@nasz-bs.pl