Aktualności i wydarzenia
A A A
[2023-05-09] Zebrania Grup Członkowskich

 KOMUNIKAT


Zarząd Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich
zaprasza wszystkich Członków Banku:

1. zamieszkałych poza terenem Powiatu Wołowskiego i gminy Prusice na Zebranie Grupy Członkowskiej, które odbędzie się w dniu 17 maja 2023 r. o godz. 1300 w siedzibie Banku w Obornikach Śląskich przy ul. Trzebnickiej 3.

2. zamieszkałych na terenie Gminy Prusice na Zebranie Grupy
Członkowskiej, które odbędzie się w dniu 17 maja 2023 r. o godz. 1630 siedzibie Oddziału Banku w Prusicach przy ul. Żmigrodzkiej 19.

3. zamieszkałych na terenie Powiatu Wołowskiego na Zebranie Grupy Członkowskiej, które odbędzie się w dniu 18 maja 2023 r. o godz. 1630 siedzibie Oddziału Banku w Brzegu Dolnym przy ul. Ossolińskiego 2D.


Porządek posiedzeń we wszystkich grupach jest taki sam i obejmuje:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

3. Przedstawienie „Regulaminu Zebrania” i przyjęcie porządku obrad.

4. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego Obornikach Śląskich za 2022 rok.

5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich za rok 2022 r. wraz z oceną stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego oraz oceną funkcjonowania Polityki wynagrodzeń i samooceną regulacji wewnętrznych dotyczących działania Rady Nadzorczej.

6. Dyskusja nad złożonymi sprawozdaniami.

7. Przedstawienie projektu nowego Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich i dyskusja dotycząca omawianego Regulaminu.

8. Zgłaszanie Kandydatów na Przedstawicieli na Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich (kadencja 2023-2027).

9. Wybór delegatów na ZP (kadencja 2023-2027).

10.Sprawy różne - wolne wnioski.

11.Zakończenie Zebrania.


Zarząd
Banku Spółdzielczego

w Obornikach Śląskich


 
Aktualności i wydarzenia
Masz pytania bądź wątpliwości?
p>Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu i do odwiedzania naszych placówek

Wieloletnie doświadczenie, wyspecjalozowana kadra pracownicza, przemyślane inwestycje oraz nastawienie skierowana na sukces sprawiły, iż Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich jest jedną z najlepiej rozwijających się i prosperującuch jednostek bankowych w naszym kraju. Wybierając nas możesz być pewien, że Twoje pieniądze będą pod dobrymi rękami i wspólnie osiągniemy sukces!

© 2015 Copyright. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: iPolskla.com.pl
Bank Spółdzielczy
55-120 Oborniki Śląskie
ul. Trzebnicka 3
kod Swift: POLUPLPR
+48 (71) 310 51 23
oborniki.slaskie@nasz-bs.pl