Aktualności i wydarzenia
A A A
[2019-11-05] Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

 

Szanowni Klienci,

Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich informuje, że od dnia 29.12.2019 r. zmianie ulegnie Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych w zakresie dostosowania zapisów Regulaminu do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19.03.2019. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

Pełna treść Regulaminu w nowym brzmieniu obowiązującym od 29.12.2019 r., jest dostępna poniżej oraz w Placówkach Banku.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zmiany wprowadzone w wyżej wymienionym Regulaminie, mają Państwo możliwość złożenia do Banku stosownego oświadczenia, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego wejście w życie zmian, tj. do 28 grudnia 2019 r. Brak złożenia pisemnego oświadczenia o braku zgody lub sprzeciwie do wprowadzonych zmian przed datą wejścia w życie wyżej wymienionych zmian jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zmiany.

 

Z poważaniem

Zarząd Banku Spółdzielczego w Obornikach Śląskich

 

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

 


 
Aktualności i wydarzenia
Masz pytania bądź wątpliwości?

Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu od do odwiedzania naszych placówek

Wieloletnie doświadczenie, wyspecjalozowana kadra pracownicza, przemyślane inwestycje oraz nastawienie skierowana na sukces sprawiły, iż Bank Spółdzielczy w Obornikach Śląskich jest jedną z najlepiej rozwijających się i prosperującuch jednostek bankowych w naszym kraju. Wybierając nas możesz być pewien, że Twoje pieniądze będą pod dobrymi rękami i wspólnie osiągniemy sukces!

© 2015 Copyright. Wszystkie prawa zastrzeżone
Projekt i realizacja: iPolskla.com.pl
Bank Spółdzielczy
55-120 Oborniki Śląskie
ul. Trzebnicka 3
kod Swift: POLUPLPR
+48 (71) 310 51 23
oborniki.slaskie@nasz-bs.pl